LinkedIn

Fundusze UE

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię polega na kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów realizujących projekty z dofinansowaniem funduszy UE, w tym w szczególności na:

  • przygotowywaniu opinii i analiz prawnych dotyczących planowania, realizacji oraz rozliczania projektu UE w zakresie zgodności z przepisami prawa UE i warunkami udzielania wsparcia
  • weryfikowaniu dokumentacji z procesu inwestycyjnego celem eliminacji ryzyka odmowy przyznania dofinansowania
  • opracowywaniu i opiniowaniu dokumentów z procedur wyboru dostawców i wykonawców
  • identyfikacji nieprawidłowości mogących skutkować korektą finansową lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny
  • reprezentacji w postępowaniach przed instytucjami zarządzającymi i postępowaniach sądowych w zakresie m.in. negatywnej oceny projektu, a także zakwestionowania kwalifikowalności wydatków na etapie rozliczenia projektu
  • pomocy prawnej w zakresie nakładanych korekt finansowych
  • opiniowaniu dopuszczalności podmiotowych i przedmiotowych zmian umowy o dofinansowanie projektu
  • doradztwie prawnym w okresie trwałości projektu, w tym w zakresie dopuszczalnych modyfikacji projektu

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie