LinkedIn

Finansowanie zadań zleconych

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię polega w szczególności na:

  • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących zasad finansowania realizacji zadań zleconych zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego
  • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących możliwości dochodzenia od Skarbu Państwa środków z tytułu niepełnego finansowania realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
  • reprezentację jednostek samorządu terytorialnego w sporach przed sądami powszechnymi lub Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących dochodzenia od Skarbu Państwa środków z tytułu niepełnego finansowania realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie