LinkedIn

Drogi publiczne

Pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii polega w szczególności na:

  • audycie uchwał dotyczących zarządzania drogami publicznymi, w tym w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,
  • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących optymalnych form udostępniania pasa drogowego podmiotom prywatnym, w tym także w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • doradztwie związanym ze współpracą jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami prywatnymi przy procesach inwestycyjnych dotyczących budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
  • wsparciu w postępowaniach odszkodowawczych dotyczących przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego własności nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych, w tym związanych ze stosowaniem wytycznych sformułowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Bugajny i inni przeciwko Polsce,
  • doradztwie w toku postępowań dotyczących przejmowania dróg publicznych zastąpionych nowo wybudowanym odcinkami drogi, w szczególności w zakresie oceny prawnej funkcjonalności zastępowanego odcinka drogi w sieci drogowej,
  • doradztwie dotyczącym formułowania planów zarządzania drogami publicznymi, w tym także w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych,
  • bieżącym wsparciu prawnym w postępowaniach dotyczących nakładania kar pieniężnych za niezgodne z prawem zajęcie pasa drogowego.

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie