LinkedIn

Dostęp do informacji publicznej

Usługi prawne świadczone przez naszą Kancelarię polegają w szczególności na:

  • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących dostępu do informacji publicznej, w tym trybu określenia zgodnego  prawem trybu dostępu do niej
  • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących przewidzianych prawem ograniczeń w dostępie do informacji publicznej
  • bieżącym doradztwie prawnym w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej
  • reprezentacji podmiotów komunalnych w postępowaniach sądowoadministracyjnych dotyczących dostępu do informacji publicznej
  • audycie przyjętych procedur wewnętrznych w zakresie udostępniania informacji publicznej

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie