LinkedIn

Spory sądowe

Nasze usługi kierujemy do przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, którzy pozostają w sporach prawnych ze swoimi kontrahentami bądź instytucjami publicznymi.

Podejmujemy się reprezentacji naszych Klientów w procesach sądowych. Nasza pomoc dotyczy zarówno obrony przed dochodzonymi roszczeniami, jak i popierania żądań sformułowanych w pozwach. Działamy przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach sądów polubownych. Pomagamy Klientom również na etapie przedsądowym m.in. reprezentując ich w rozmowach ugodowych, zarówno w formule z udziałem mediatora, jak i indywidualnych negocjacji.

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie