LinkedIn

Kredyty frankowe

Kancelaria udziela pomocy prawnej osobom, które zaciągnęły kredyty frankowe, zawierające niedozwolone klauzule umowne (Frankowicze). Naszym priorytetem jest zindywidualizowana ocena sytuacji prawnej każdego Klienta, nakierowana na maksymalizację korzyści przy dochodzeniu roszczeń od banków.

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?
W sprawach frankowych, dochodzimy zarówno unieważnienia umowy, jak i jej ,,odfrankowienia”:

UNIEWAŻNIENIE UMOWY
Istotą unieważnienie umowy jest żądanie, aby bank, z uwagi na wady kontraktu, zwrócił kredytobiorcy wszystkie kwoty, które zostały przez niego zapłacone, na poczet nieważnej umowy kredytu. Z kolei kredytobiorca jest zobowiązany do zwrócenia bankowi kwoty nominalnej otrzymanego kredytu (w walucie, w jakiej została mu ona faktycznie wypłacona). Z uwagi, iż kurs franka na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wzrósł niemal dwukrotnie, powyższe roszczenie jest korzystne dla Klienta, gdyż musi on zwrócić bankowi jedynie różnicę pomiędzy kwotą którą otrzymał z banku, a kwotami które spłacił na rzecz kredytodawcy. W przypadku gdy, Klient spłacił więcej niż otrzymał, jest on uprawniony do żądania od banku zapłaty różnicy.

ODFRANKOWIENIE UMOWY
Istotą tzw. ,,odfrankowienia” umowy jest usunięcie z jej postanowień niedozwolonych klauzul umownych, przy jednoczesnym utrzymaniu w mocy samej umowy kredytowej. Umowa dalej obowiązuje, jednakże usunięty z niej zostaje mechanizm denominacji/indeksacji do franka szwajcarskiego – kredyt staje się kredytem w złotówkach. W takim przypadku żądanie Klienta obejmuje:

stwierdzenie, iż określone jednostki redakcyjne kontraktu są nieważne/bezskuteczne,
zapłatę różnicy pomiędzy ratami, które zostały zapłacone, a hipotetycznymi ratami, które byłyby należne, gdyby umowa kredytowa nie zawierała niedozwolonych klauzul umownych.
Zarówno unieważnienie umowy, jak i jej ,,odfrankowienie”, pozwalają na zaoszczędzenie przez Klienta od kilku do kilkuset tysięcy złotych – korzyści są zależne od treści umowy i wielkości kredytu.

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie