LinkedIn

Kontrakty

Oferujemy pomoc prawną przedsiębiorcom związaną z zawieraniem umów. Przygotowujemy projekty umów zarówno jako wzorce do wielokrotnego wykorzystania w prowadzonej działalności, jak i projekty dedykowane pod potrzeby konkretnego przedsięwzięcia. Wspieramy Klientów w procesie uzgodnień ostatecznej treści zawieranych umów, gdzie proponujemy treść negocjowanych zapisów umownych oraz komunikujemy decydentom stopień ryzyka prawnego w takim a nie innym uregulowaniu treści przyszłej umowy. Zajmujemy się także weryfikacją treści umów już zawartych w celu pomocy w rozwiązaniu problemu powstałego na tle wykonywana takiej umowy albo dla wskazania potencjalnych trudności prawnych, na jakie Klient może być narażony w toku realizacji umowy i możliwych sposobów przeciwdziałania im.

Korzystając z naszych usług zyskuje się partnera, który pomoże nadać formułę prawną dla prawidłowej współpracy z kontrahentami. Z jednej strony opracowane wzorce umów mogą przyspieszyć proces ich zawierania, a jednolitość rozwiązań prawnych ułatwi wewnętrzną organizację przedsiębiorcy przy realizacji współpracy z kontrahentami. Wsparcie w negocjowaniu treści zawieranych umów zapewni z kolei opanowanie ryzyka prawnego i świadome podejmowanie decyzji biznesowych z uwzględnieniem ich skutków prawnych.

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie