LinkedIn

Kompleksowa obsługa

Nasza pomoc prawna skierowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadząc swój biznes na co dzień zderzają się z problemami prawnymi.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne we wszystkich aspektach prowadzonego przedsiębiorstwa. Zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć” pomagamy eliminować i ograniczać ryzyko prawne przedsiębiorcy.

W ramach naszej działalności w szczególności:

  • pomagamy w opracowaniu wzorów dokumentacji, w tym wzorów umów stosowanych w przedsiębiorstwie w bieżącej działalności oraz wszelkiej dokumentacji korporacyjnej;
  • pomagamy w negocjacjach w sprawie ukształtowania treści kontraktów;
  • doradzamy w zakresie wyboru form prawnych zmierzających do realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa;
  • reprezentujemy przedsiębiorcę we wszelkich postępowaniach przed organami administracji publicznej;
  • wpieramy przedsiębiorcę w rozwiązywaniu sporów zarówno na etapie przedsądowym, jak i przed sądami powszechnymi lub w toku arbitrażu.

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie