LinkedIn

Kary administracyjne

Dla wszystkich zagrożonych nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej lub opłaty podwyższonej, w tym za dokonanie w sposób nieuprawniony wycinki drzew lub krzewów, zajęcie pasa drogowego oraz naruszenie przepisów ustawy o ochronie środowiska.

Pieniężne kary administracyjne mogą stanowić bardzo dotkliwą sankcję za naruszenie przepisów – pomożemy Ci się przed nią bronić.

W ramach naszych usług:

  • Oceniamy ryzyko nałożenia kary administracyjnej i wskazujemy co należy uczynić, by jej uniknąć.
  • Bronimy klientów przed objęciem sankcją z sukcesami reprezentując ich w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych związanym z nałożeniem administracyjnych kar pieniężnych oraz opłat podwyższonych.
  • Analizujemy każdy stan faktyczny indywidualnie i wykorzystując wieloletnie doświadczenie dostosowujemy strategię zawsze do konkretnej sprawy.

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie