LinkedIn

Inwestycje budowlane

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców realizujących inwestycje budowlane: mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe i inne.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w przygotowaniu i realizacji inwestycji:

  • oceniamy stan prawny nieruchomości oraz prawne warunki realizacji potencjalnej inwestycji;
  • negocjujemy warunki zakupu nieruchomości, sporządzamy ekspertyzy prawne oraz tworzymy całą dokumentację formalną;
  • pomagamy uzyskać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, użytkowanie, pozwolenia konserwatorskie, zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości i inne;
  • wspieramy w postępowaniach legalizacyjnych i naprawczych pomagając klientom doprowadzić inwestycję do stanu zgodnego z prawem;
  • świadczymy wsparcie w procesie planistycznym (opracowujemy wnioski oraz uwagi do studium oraz planów miejscowych);
  • pomagamy uzyskiwać odszkodowania i obniżać opłaty związane z nieruchomościami;
  • reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym oraz przed wszelkimi organami administracji publicznej;
  • negocjujemy i sporządzamy umowy (sprzedaży nieruchomości, o roboty budowlane, deweloperskie, najmu, dzierżawy);

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie