LinkedIn

Gospodarka odpadami

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących lub podejmujących działalność związaną z gospodarowaniem odpadami.

Świadczymy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • uzyskania wszelkich decyzji związanych z budową, a następnie eksploatacją instalacji do zagospodarowania odpadów. Kompleksowe wsparcie prawne obejmuje w szczególności pozyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wymaganych pozwoleń emisyjnych.
  • uzyskania wymaganego prawem statusu Instalacji komunalnej warunkującego prowadzenie działalności w zakresie gospodarowana odpadami komunalnymi, w tym wsparcia Klienta w postępowaniu o ujęcie takiej instalacji na liście instalacji komunalnych prowadzonej przez marszałka województwa.
  • wsparcia w wypełnianiu przez naszych Klientów szeregu obowiązków wynikających z prowadzonej działalności, w tym  obowiązków sprawozdawczych.
  • wsparcia w ramach kontroli podmiotów gospodarujących odpadami prowadzonych przez organy ochrony środowiska, w tym Inspekcję Ochrony Środowiska.
  • wsparcia w sprawach o wymierzenie administracyjnych kar pieniężnych związanych z szeroko pojmowaną działalnością „odpadową” i ochroną środowiska.

W razie sporów, z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi.

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie