LinkedIn

Dokumentacja cen transferowych

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności i specjalizacji branżowej.
Obrót z kontrahentami powiązanymi kapitałowo, rodzinnie, majątkowo lub stosunkiem pracy często wiąże się z obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych. Problematyka ta dotyczy przede wszystkim firm rodzinnych, holdingów i grup kapitałowych.

Ceny transferowe stanowią obszar szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Rzetelne wypełnienie obowiązków w tym zakresie ochroni przed karami, w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego lub sankcjami karnymi skarbowymi. Zwiększa również podatkowe bezpieczeństwo transakcji.
Oferujemy pomoc prawną obejmującą:

  • identyfikację transakcji objętych obowiązkiem;
  • sporządzenie dokumentacji w zakresie wymaganym przepisami prawa;
  • wsparcie dotyczące aktualizacji i weryfikacji posiadanych dokumentacji;
  • wsparcie przy definiowaniu poziomu rynkowego cen transferowych.

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie