LinkedIn

Odpowiedzialność urzędnika samorządowego za szkodę. Artykuł mec. Anny Przygockiej

Category Publikacje

Serdecznie polecamy Waszej uwadze lekturę artykułu opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej, w której mec. Anna Przygocka wyjaśnia:

  • na jakiej podstawie i jaką odpowiedzialność mogą ponieść urzędnicy,
  • jakie są przesłanki jej wystąpienia,
  • kiedy i jak odpowiedzialność można zmniejszyć.

Odpowiada również na pytania:

  • czy są inne możliwe do zastosowania przez urząd narzędzia wyegzekwowania roszczeń w związku ze stratami, jakie poniósł na skutek nieprawidłowego działania urzędnika
  • czy pracodawca samorządowy ma obowiązek dochodzenia szkody od pracownika, czy też jest to tylko jego działanie dobrowolne.

Zachęcamy do lektury!

Anna Przygocka
Anna Przygocka
Starszy konsultant | radca prawny
Tytuł zawodowy: radca prawny
Język: Angielski, Francuski
Telefon: 618662628
Zobacz także: