LinkedIn

Odpowiedzialność administracji i w administracji

Category News
Prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski - założyciel Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners, przewodniczył II części obrad konferencji.W konferencji uczestniczyli także prawnicy Działu Prawa Administracyjnego, będący jednocześnie doktorantami w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracyji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Maciej Kiełbus i Anna Kudra.
Zobacz także: