LinkedIn

„O kontrowersjach wokół zaokrąglania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

Category Publikacje

Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż Miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych „Finanse Komunalne” nr 11/2013 opublikował artykuł „O kontrowersjach wokół zaokrąglania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, którego autorami są Dominik Goślicki – radca prawny i Paweł Grzybowski – asystent w Dziale Prawa Podatkowego naszej Kancelarii.

Artykuł został poświęcony zagadnieniom związanym z zaokrąglaniem opłat śmieciowych. Autorzy przedstawiają argumenty za i przeciw.

"Ordynacja podatkowa, określając regułę zaokrąglania należności danin publicznoprawnych, a także precyzując wyjątki od tej zasady, posługuje się katalogiem pojęciowym użytym także w przepisach wyznaczających zakres przedmiotowy jej zastosowania. W związku z tym autorzy stawiają pytanie: czy ustawodawca konsekwentnie stosuje technikę prawodawczą odesłań w ordynacji podatkowej, aby eliminować wątpliwości stanowiące o zakresie stosowania instytucji zaokrągleń? Analizując treść przepisów ordynacji podatkowej oraz obowiązujących aktów prawnych ustrojowych i prawa materialnego, autorzy argumentują stanowisko, zgodnie z którym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie należy zaokrąglać.”

Więcej w zakładce PUBLIKACJE

Zobacz także: