LinkedIn

Nowy Partner Kancelarii

Category Z życia kancelarii

                                                                                         

Miło nam poinformować, że z dniem 1 lipca 2015 r. do grona Partnerów Kancelarii dołączył Maciej Kiełbus.

Maciej Kiełbus współpracuje z Kancelarią od 2007 roku. Jest Liderem zespołu prawa samorządowego w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma internetowego Prawo Dla Samorządu, jest stałym współpracownikem Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, a także autorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i branżowych oraz w prasie codziennej.

Jest ekspertem ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych w zakresie prawa samorządowego oraz nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Maciej Kiełbus jest również wykładowcą z zakresu prawa administracyjnego i samorządowego na studiach podyplomowych, konferencjach oraz seminariach samorządowych.

Zobacz także: