LinkedIn

Niejednoznaczne zapisy

Category News

                                     

Kwestia finansowania działań edukacyjno-informacyjnych ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie została wprost przesądzona przez ustawodawcę. [...]”.

Przegląd Komunalny nr 5/2014

Zobacz także: