LinkedIn

Nie zawsze można unieważnić przetarg z uwagi na dalsze, nieuzasadnione procedowanie. Wypowiedź Konrada Różowicza

Category Publikacje

Artykuł 256 ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest wytrychem do unieważniania postępowań, jak niekiedy chcieliby to widzieć zamawiający czy wykonawcy. Z jego stosowaniem trzeba uważać, a orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej nie jest w tym zakresie w pełni jednoznaczne. Przepisy budzą sporo wątpliwości, pojawiają się też próby ich nadużywania.

Zachęcamy do lektury artykułu opublikowanego na Prawo.pl i z komentarzem Konrada Różowicza.

Konrad Różowicz
Konrad Różowicz
Partner | prawnik
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
Zobacz także: