LinkedIn

Mec. Piotr Kołodziejczak jurorem podczas XXVI Lokalnego Konkursu Krasomówczego

Category Z życia kancelarii

W naszych licznych obowiązkach zawodowych staramy się znaleźć czas, by zaangażować się w inicjatywy studenckie.

Dlatego bez wahania przyjęliśmy zaproszenie do udziału w Jury XXVI Lokalnego Konkursu Krasomówczego, który odbył się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku umiejętności oratorskie studentów prawa oceniał mec. Piotr Kołodziejczak.

Laureatami konkursu zostali:

  1. miejsce - Hubert Woelke
  2. miejsce - Kacper Tobiś
  3. miejsce - Jacek Korzeniewski

Serdecznie gratulujemy zarówno zwycięzcom, jak i pozostałym uczestnikom!

Zobacz także: