LinkedIn

Mec. Joanna Kostrzewska w panelu nt. udostępniania informacji publicznej oraz dr Adrian Misiejko o granicach samodzielności statutowej 

Category Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na VII Krajowy Kongres Sekretarzy, który odbędzie się 6-7 września w Warszawie.

Tegoroczne wydarzenie odbywać się będzie pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele naszej kancelarii - mec. Joanna Kostrzewska oraz dr Adrian Misiejko.

W pierwszym dniu dr Misiejko wygłosi wykład

Samodzielność statutowa w najnowszym orzecznictwie. Co i jak ująć w statucie jednostki samorządu terytorialnego?

o którym pisze w następujący sposób: Nie jest łatwo wyznaczyć granice samodzielności statutowej jednostek samorządu terytorialnego. Z jednej strony ma ona źródło w Konstytucji, z drugiej strony ustawodawca wprost reguluje wiele aspektów „ustroju wewnętrznego” gmin, powiatów i województw. Podczas wystąpienia omówione zostaną zatem podstawowe zasady kształtowania statutów, których znajomość może pomóc uniknąć sporów z organem nadzoru lub zyskać argumenty w przypadku spraw zawisłych przed sądem administracyjnym. W szczególności poruszone będą kwestie uregulowania wewnętrznego procesu legislacyjnego oraz obradowania z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość poza stanem epidemii czy zagrożenia epidemicznego.

Drugiego dnia mec. Kostrzewska weźmie udział w panelu dyskusyjnym

Udostępnianie informacji publicznych. Najważniejsze wnioski wynikające z praktyki i orzecznictwa. Proponowane zmiany w zakresie ustawy.

W trakcie dyskusji zostaną omówione ogólne zasady udostępniania informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego; zasady dostępu do informacji publicznej a problematyka nadużywania prawa do informacji publicznej oraz proponowane zmiany w zakresie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zobacz także: