LinkedIn

Maciej Kiełbus współautorem publikacji „Prawa i obowiązki radnego. Poradnik na kadencję 2014-2018”

Category Publikacje

Na początku listopada w księgarniach ukazała się książka „Prawa i obowiązki radnego. Poradnik na kadencję 2014-2018”, która stanowi wyczerpujące kompendium wiedzy dla każdego radnego gminy i powiatu zawierające szereg pożytecznych informacji od podstawowych zasad wykonywania mandatu począwszy od momentu złożenia ślubowania do udziału w pracach rady, jej komisjach i organach instytucji samorządowych. Autorzy starali się, aby poradnik był praktycznym przewodnikiem po procedurach, z którymi radnym przyjdzie się zmierzyć na początku kadencji.

Maciej Kiełbus - starszy konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii -  jest autorem I Rozdziału SCENARIUSZ PIERWSZEJ SESJI W GMINIE I W POWIECIE.

Autorami pozostałych rozdziałów są współpracownicy MUNICIPIUM S.A. - wydawcy Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA - Zdzisław Majewski, Dorota Bąbiak–Kowalska, Sylwester Szczepaniak, Robert Seweryn, Dominik Krzysztofowicz oraz Bogusław Dziadkiewicz.

Zobacz także: