LinkedIn

M. Kiełbus w artykule: „Gmina zadba o ład przed twoim domem”

Category Publikacje

Z opinią Macieja Kiełbusa, Partnera w naszej Kancelarii, można zapoznać się w dzienniku Gazeta Prawna z dnia 22 maja 2017 r.  w artykule pt.: „Gmina zadba o ład przed twoim domem”.

Wypowiedź dotyczy propozycji zmian przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie nałożenia na gminy obowiązku uprzątania błota i śniegu z chodników, które graniczą z prywatnymi nieruchomościami.

Zachęcamy do lektury!

 

Zobacz także: