LinkedIn

Korytarzowi palacze

Category News
Aktualnie obowiązująca ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995 r. (DzU z 1996 r. nr 10, poz. 55 ze zm.), zwana dalej także „ustawą antynikotynową”, której nowelizacja weszła w życie 15 listopada 2010 r., ma z założenia służyć przede wszystkim ochronie praw osób niepalących, które chcą żyć w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Warto sobie zadać pytanie: czy ustawa skutecznie chroni te osoby w ich miejscach zamieszkania?[dalej w "Zobacz cały artykuł"]Wspólnota Mieszkaniowa LIPIEC 2012
Zobacz także: