LinkedIn

Korekty finansowe w projektach finansowych z funduszy europejskich – prawa i obowiązki beneficjenta

Category News

Dnia 26 września 2014 r. w sali im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu odbyło się seminarium pt. „Korekty finansowe w projektach finansowych z funduszy europejskich – prawa i obowiązki beneficjenta”, które poprowadziła mec. Katarzyna Dudziak – radca prawny w Dziale Prawa Handlowego naszej Kancelarii.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się m.in. na jakich etapach realizacji projektu można spodziewać się korekty finansowej i czy można jej uniknąć; czy korekty są nakładane za każde naruszenie prawa zamówień publicznych; czy zasadność nałożenia korekty finansowej można zakwestionować, a jeśli tak to w jaki sposób, oraz jakie są prawa beneficjenta w przypadku, gdy nałożenie korekty jest jego zdaniem niezasadne lub niezgodnego z prawem.

Seminarium organizowane było przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski przy współpracy z naszą Kancelarią. 

Zobacz także: