LinkedIn

Konwent Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

Category News
5 czerwca 2013 r. w Krośnie Odrzańskim (Zamek Piastowski) odbył się ostatni „przedwakacyjny” wyjazdowy konwent Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze.
 
Gośćmi Konwentu było dwoje prawników Działu Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii - mec. Agata Legat oraz Maciej Kiełbus. Wystąpienie Agaty dotyczyło finansowych skutków uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególności w kontekście roszczeń wobec gmin za zmianę przeznaczenia nieruchomości w mpzp. Prelekcja Macieja poświęcona była wybrany problemom dostępu do informacji publicznej w gminach. 
 
Obu wystąpieniom towarzyszyła ożywiona dyskusja potwierdzająca aktualność omawianych problemów.
Zobacz także: