LinkedIn

Konwent Wójtów, Burmistrzów, Starostów i Prezydentów Regionu JeIeniogórskiego

Category News

Agata Legat – Partner,  radca prawny oraz Joanna Kostrzewska – aplikantka radcowska w Dziale Prawa Administracyjnego w dniu 12 grudnia 2013 r. były uczestniczkami w konferencji samorządowej organizowanej przez Centrum Edukacji Samorządowej w Jeleniej Górze. 

Agata omówiła temat „Finansowe skutki uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. 

Natomiast wystąpienie Joanny opierało się na „Wybranych problemach dostępu do informacji publicznej”.

Był to pierwszy projekt Centrum Edukacji Samorządowej, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć. Mamy nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje w przyszłości. 

Zobacz także: