LinkedIn

Konrad Różowicz prelegentem VII Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej

Category Z życia kancelarii

24-26 maja br. w formule hybrydowej (w Kołobrzegu oraz online) odbyło się VII Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej, w którym udział wzięły osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych. 

Celem Forum było usystematyzowanie wiedzy z zakresu praw i obowiązków dyrektorów i naczelników działów zamówień publicznych oraz kierowników jednostki w procesie udzielania zamówień publicznych.

Jednym z prelegentów był Konrad Różowicz, szef Działu Prawa Zamówień Publicznych naszej kancelarii, który wygłosił wykład „Pozacenowe kryteria oceny ofert. Jakie korzyści może osiągnąć zamawiający, jeśli je zastosuje?”

Zobacz także: