LinkedIn

Koniec sporu przed sądami administracyjnymi o tzw. warszawską metodę wodną

Category Sukcesy

Dzisiejszym wyrokiem Naczelny Sąd Administracyjny zakończył wieloletni spór dotyczący tzw. warszawskiej metody wodnej (określonego przez Radę Miasta st. Warszawy sposobu ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość zużytej wody).
 
Ostatecznie sądy administracyjne potwierdziły zgodność z prawem wszystkich 6 uchwał dotyczących tego zagadnienia.
 
Na dzisiejszej rozprawie przed NSA Miasto st. Warszawa było reprezentowane przez mec. Dagmarę Czajkę. W projekt zaangażowani byli także wspólnicy naszej Kancelarii współkierujący Działem Prawa Administracyjnego.
 
Na wcześniejszych etapach postępowania Miasto reprezentowane było przez śp. Profesora Krystiana Ziemskiego, który wspólnie z Maciejem Kiełbusem wypracował strategię i kluczową argumentację obrony podjętych uchwał.
 
Serdecznie gratulujemy całemu Zespołowi!

Zobacz także: