LinkedIn

Konferencja „Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym (przedstawienie wyników prac zespołu eksperckiego)”

Category News

W dniu 15 czerwca 2015 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym” organizowana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Celem konferencji było przedstawienie i zainicjowanie konsultacji środowiskowej raportu, będącego wynikiem prac zespołu eksperckiego, do którego grona należy prof. Krystian M. Ziemski – założyciel Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners, który również uczestniczył w tym wydarzeniu.

Wybrane zagadnienia będące przedmiotem raportu zaprezentowali w swoich wystąpieniach pt. „Decyzja generalna w k.p.a.” – prof. Andrzej Skoczylas oraz „Postępowanie uproszczone w k.p.a.” – prof. Hanna Knysiak-Molczyk oraz prof. Lidia Klat-Wertelecka.

W konferencji udział wzięli również: prof. dr hab. Roman Hauser – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wiceprezesi NSA, przedstawiciele nauki, przedstawiciele władz państwowych oraz sędziowie NSA.

Zobacz także: