LinkedIn

Konferencja pt. „Regulacja – konferencja pt. „Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym” innowacja w sektorze energetycznym”

Category News
Celem Konferencji jest przedstawienie dorobku nauki prawa w zakresie odnoszącym się do instrumentów regulacyjnych i ich wpływu na innowację w sektorze energetycznym, jak również skonfrontowanie dorobku doktrynalnego poprzez zaproszenie przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki, innych naczelnych i centralnych organów administracji publicznej oraz przedstawicieli podmiotów działających w sektorze energetycznym.W konferencji uczestniczyli także m.in. prof. Anna Walaszek – Pyzioł, prof. Marek Szewczyk, prof. Hanna Gronkiewicz – Waltz (Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy) oraz prof. Marek Wierzbowski.Kancelaria rozwija aktywnie swoje doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z branży energetycznej, stąd też zaangażowanie z naszej strony w projektach tego typu sektora.Jednocześnie udział w Konferencji prof. K. Ziemskiego związany jest z realizacją grantu badawczego pt. „Uwarunkowania prawne w rozwoju sektora energetycznego w Polsce”, który realizowany jest przez zespół prawników związanych z Zakładem Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UAM. W skład zespólu wchodzi także dr Jędrzej Bujny - Starszy Konsultant Działu Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii.
Zobacz także: