LinkedIn

Konferencja „Prawo antydyskryminacyjne w Polsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.

Category News

Celem konferencji jest m.in. odpowiedź na pytanie, czy system prawa antydyskryminacyjnego w Polsce faktycznie istnieje, a jeśli tak, to jakiej jest jakości?

Konferencja ma także na celu ocenę funkcjonowania regulacji antydyskryminacyjnych w Polsce i rozważenie problemu ewentualnych zmian w celu usprawnienia i zwiększenia efektywności systemu.

Zaproszenie do udziału w powyższej Konferencji w charakterze prelegenta przyjęli specjaliści w zakresie prawa antydyskryminacyjnego, a wśród nich: Prof. dr hab. Zdzisław Kędzia - kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM, Prof. dr hab. Roman Wieruszewski - kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN, Dr Adam Bodnar – Zakład Praw Człowieka UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Mgr Michał Czerepiński przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Dr Mirosław Wróblewski - dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Adw. Justyna Metelska - Komisja Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej, Dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska – Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, Dr Witold Klaus - prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Dr Dorota Pudzianowska - Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Program "Artykuł 32"), Dr Anna Śledzińska-Simon - Katedra Prawa Konstytucyjnego WPAiE Uwr oraz Mgr Krzysztof Śmiszek -prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Zakład Praw Człowieka UW. 

Nasza Kancelaria jest partnerem tego projektu. 

Więcej informacji możemy znaleźć na poniższej stronie internetowej:
http://humanitas.amu.edu.pl

Jednocześnie miło nam poinformować, iż w skład komitetu organizacyjnego Konferencji wchodzi dwoje asystentów z Działu Prawa Administracyjnego: Mateusz Karciarz i Marta Bokiej.

Zobacz także: