LinkedIn

Konferencja „Prawne i praktyczne zastosowanie zamówień in-house w gospodarce odpadami w świetle uwarunkowań krajowych i europejskich”

Category News

W dniu 8 maja 2015 r. w Krakowie odbyła się konferencja "Prawne i praktyczne zastosowanie zamówień in-house w gospodarce odpadami w świetle uwarunkowań krajowych i europejskich" zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie.

Jednym z prelegentów podczas konferencji był profesor Krystian M. Ziemski - założyciel Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners prowadzącej nasz Portal.

Pan Profesor poświęcił swoje wystąpienie zamówieniom in-house w gospodarce odpadami w świetle nowej dyrektywy zamówieniowej.

Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na konieczność podjęcia pilnych działań mających na celu pełną impelentację najnowszej dyrektywy zamówieniowej we wszystkich obszarach gospodarki komunalnej.

W konferencji udział wzięło ponad 100 przedstawicieli spółek i zakładów komunalnych z całej Polski.

 

Zobacz także: