LinkedIn

Konferencja Naukowa: „Problemy interpretacyjne Ustawy o odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

Category News

W dniu 14 marca 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbędzie się Konferencja Naukowa „Problemy interpretacyjne Ustawy o odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. 

Wydarzenie to będzie stanowiło formę wymiany doświadczeń, pomysłów i postulatów praktyków, przedstawicieli instytucji państwowych oraz pracowników naukowych. Tym bardziej jest nam miło, iż na powyższą konferencję naukową został zaproszony prawnik z Działu Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii Maciej Kiełbus – specjalista i konsultant w tej dziedzinie, który wygłosi referat pt.: „Akty prawa miejscowego w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi - zagadnienia wybrane”. 

Organizatorem konferencji jest Grupa Lokalna ELSA Toruń i Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Zobacz także: