LinkedIn

KONFERENCJA – EDUKACJA EKOLOGICZNA W GOSPODARCE ODPADAMI

Category News

W dniach 10-11 kwietnia 2014 r. w Szczecinie odbędzie się I konferencja – „Edukacja ekologiczna w gospodarce odpadami, której organizatorem jest ABRYS.

Podczas sesji Maciej Kiełbus – Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego w panelu dotyczącym finansowania edukacji ekologicznej przedstawi referat pt.: „Środki własne gmin na realizację obowiązku prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami. Czy według interpretacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach możliwe jest użycie środków z „opłat śmieciowych” do realizacji edukacji ekologicznej w gminach”.

Kwietniowa konferencja będzie pierwszym spotkaniem, w którym zostaną poruszone tematy dotyczące edukacji ekologicznej gospodarki odpadami. 

Zobacz także: