LinkedIn

Kolejne dwa artykuły w PRACOWNIKU SAMORZĄDOWYM

Category Publikacje

Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż w najnowszym, majowym wydaniu miesięcznika „PRACOWNIK SAMORZĄDOWY” zostały opublikowane kolejne dwa artykuły naszych koleżanek.

Pierwszy pt. „Praca na zwolnieniu lekarskim a utrata prawa do zasiłku chorobowego” dotyczy pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonywał pracę zarobkową. Jego autorką jest Marta Ziółkowska – aplikant radcowski w Dziale Prawa Cywilnego.

Druga publikacja pt.: „Zakaz konkurencji w odniesieniu do pracowników samorządowych” odnosi się do możliwości zawierania umów o zakazie konkurencji z pracownikami samorządowymi. Artykuł jest autorstwa mec. Anny Gad – radcy prawnego również w Dziale Prawa Cywilnego naszej Kancelarii.

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY MAJ 2014

 

Zobacz także: