LinkedIn

Kolejna wygrana Konrada Różowicza przed KIO w sprawie dotyczącej odpadów komunalnych

Category Sukcesy

Dzisiaj Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie przedsiębiorcy należącego do jednej z największych grup kapitałowych działających w branży odpadowej na:
1) zaniechanie wezwania wykonawcy do wyjaśnień Rażąco Niskiej Ceny w sytuacji w której zaoferowana przez niego cena była niższa o ponad 30% względem średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert,
2) zaniechanie odrzucenia oferty spółki komunalnej, z powołaniem na to, że spółki komunalne startując w przetargach dopuszczają się deliktu nieuczciwej konkurencji,
3) unieważnienie postępowania w jednej części, ze względu na przekraczanie przez ofertę najkorzystniejszą możliwości finansowych zamawiającego.

Konrad Różowicz
Konrad Różowicz
Partner | prawnik
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
Zobacz także: