LinkedIn

Klub Przewodniczących Rad Gmin i Rad Powiatów WOKiSS

Category News

W dniach 8-10 kwietnia 2015 r. w Hotelu BOSS w Warszawie odbył się pierwszy w tej kadencji Klub Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, organizowany przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS.

Podczas pierwszego dnia zjazdu Maciej Kiełbus – Starszy Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego w naszej Kancelarii przedstawił zagadnienia dotyczące: „Wybranych uprawnień Przewodniczącego rady gminy/powiatu oraz Zasady jawności w działalności rady gminy/powiatu”.

Podczas spotkania dyskutowano także na temat planowanych zmian w ustrojowych ustawach samorządowych dotyczących statusu prawnego rady i radnych.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 50 przewodniczących rad gmin (miast) i rad powiatów z terenu całej Wielkopolski.

Zobacz także: