LinkedIn

Radca Prawny w Dziale Prawa Administracyjnego z doświadczeniem w zakresie prawa samorządu terytorialnego

Od kandydatów oczekujemy w szczególności:

 • co najmniej 2-letniego doświadczenia w zakresie współpracy z podmiotami komunalnymi, w tym jednostkami samorządu terytorialnego,
 • znajomości ustrojowego prawa samorządowego, procedury administracyjnej
  i sądowoadministracyjnej,
 • znajomości języka angielskiego ze znajomością terminologii prawniczej (znajomość drugiego języka będzie atutem),
 • samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, pracowitości, dyspozycyjności.

Twój zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa prawna klientów kancelarii z sektora komunalnego – jednostek samorządu terytorialnego, związków JST, spółek komunalnych;
 • reprezentacja klientów samorządowych w postępowaniach administracyjnych, nadzorczych i sądowoadministracyjnych;
 • pomoc w opracowywaniu projektów uchwały organów JST, w tym projektów aktów prawa miejscowego;
 • tworzenie i współtworzenie opinii prawnych z zakresu prawa samorządowego;
 • współpraca z ogólnopolskimi i regionalnymi organizacjami samorządowymi;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych;
 • stopniowe angażowanie się w działalność marketingową Kancelarii poprzez pisanie artykułów, prowadzenie szkoleń i udział w konferencjach i seminariach adresowanych do przedstawicieli podmiotów samorządowych.

Co oferujemy?:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się Kancelarii z ponad 30-letnią historią,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego, w tym udział w licznych szkoleniach i konferencjach oraz możliwość publikacji w prasie branżowej i codziennej,
 • możliwość równoległego rozwoju zawodowego i naukowego,
 • codzienną współpracę z doświadczonymi prawnikami,
 • szansę na dalszą specjalizację w określonych obszarach prawa administracyjnego zgodnych z zainteresowaniami danego prawnika oraz wizją rozwoju Kancelarii,
 • udział w ciekawych projektach,
 • atrakcyjne warunki współpracy,
 • wyjazdy i wyjścia integracyjne.

 

Dodatkowe informacje:

Dział: Prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego
Języki: Angielski
Numer referencyjny: PA/24/3
Termin składania aplikacji: 31-03-2024

Aplikuj przez

Formularz

  Dodaj CV:
  Dodaj list motywacyjny:

  Kandydatów prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. w celu rekrutacji, ze wskazaniem numeru referencyjnego bezpośrednio na adres e-mail: ziemski@ziemski.com.pl lub korzystając z formularza zgłoszenia powyżej.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu, ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, e-mail: ziemski@ziemski.com.pl (dalej: Spółka). Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów powiązanych ze Spółką. Dane osobowe będą przechowywane w czasie od chwili udzielenia zgody do momentu jej wycofania albo usunięcia danych przez Spółkę po upływie 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji.

  Wybór kandydatów odbędzie się na podstawie wstępnej selekcji podań oraz rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zostaną zaproszone wybrane osoby.