LinkedIn

Prawnik/aplikant w Dziale Prawa Zamówień Publicznych

Kogo szukamy?

Poszukujemy prawników (magistrów prawa) chcących rozpocząć specjalizację w dziedzinie Prawa zamówień publicznych lub posiadających doświadczenie we wskazanym zakresie specjalizacji.

Dopuszczamy nawiązanie współpracy zarówno z prawnikami, którzy:

 • są aplikantami I roku, bądź
 • nie odbywają i nie planują odbywania aplikacji radcowskiej/adwokackiej,

– odbywanie aplikacji nie jest warunkiem koniecznym.

Doświadczenie w Prawie zamówień publicznych nie jest wymagane, aczkolwiek będzie ono dodatkowym atutem. Zależy nam na osobie, która chce wykorzystać szansę rozwoju w tej dziedzinie prawa – jej znajomość jest pożądana na rynku usług prawnych.

Poza przedmiotową materią, praca kandydata dotyczyć będzie dziedzin prawa z nią związanych, tj. prawa cywilnego oraz prawa odpadowego (ze względu na dominujący profil działalności Kancelarii). Zapewniamy również możliwość publikowania artykułów prawniczych oraz rozwoju własnej marki, m.in. poprzez prowadzenie szkoleń, w tym przy wsparciu prawników Zespołu.

Od kandydatów oczekujemy w szczególności:

 • odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań oraz pracowitości,
 • chęci rozwoju w zakresie Prawa zamówień publicznych,
 • samodzielności uwarunkowanej etapem rozwoju zawodowego,
 • ogólnej wiedzy o systemie prawnym, właściwej dla magistra prawa bądź aplikanta radcowskiego/adwokackiego.

Mile widziane są także:

 • komunikatywna znajomość języka obcego,
 • prawo jazdy kat. B.

Twój zakres obowiązków:

 • przygotowywanie wszelkich dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub podczas realizacji jego przedmiotu oraz ich weryfikacja,
 • docelowo występowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • sporządzanie projektów pism procesowych,
 • bieżąca współpraca z Klientami Kancelarii,
 • pomoc przy sporządzaniu opinii prawnych,
 • skrupulatna analiza orzecznictwa,
 • pomoc starszym prawnikom przy sporządzaniu przez nich dokumentów zamówienia, opinii czy pism.

Co oferujemy?:

 • rozwijającą pracę w Dziale Zamówień Publicznych w Kancelarii z ponad 30-letnią historią,
 • możliwość zdobycia wszechstronnego doświadczenia zawodowego, w tym udział w szkoleniach i konferencjach oraz możliwość publikacji w prasie branżowej i codziennej,
 • codzienną współpracę z doświadczonymi prawnikami, z którymi można skonsultować zaistniałe wątpliwości, które wystąpią w toku pracy,
 • szansę specjalizacji w Prawie zamówień publicznych, które jest dziedziną pożądaną na rynku usług prawniczych,
 • udział w ciekawych projektach,
 • atrakcyjne warunki współpracy,
 • opcjonalne wyjazdy i wyjścia integracyjne.

 

Dodatkowe informacje:

Dział: Prawnik w Dziale Prawa Zamówień Publicznych
Języki: Angielski
Numer referencyjny: PZA/24/3
Termin składania aplikacji: 30-04-2024

Aplikuj przez

Formularz

  Dodaj CV:
  Dodaj list motywacyjny:

  Kandydatów prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. w celu rekrutacji, ze wskazaniem numeru referencyjnego bezpośrednio na adres e-mail: ziemski@ziemski.com.pl lub korzystając z formularza zgłoszenia powyżej.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu, ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, e-mail: ziemski@ziemski.com.pl (dalej: Spółka). Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów powiązanych ze Spółką. Dane osobowe będą przechowywane w czasie od chwili udzielenia zgody do momentu jej wycofania albo usunięcia danych przez Spółkę po upływie 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji.

  Wybór kandydatów odbędzie się na podstawie wstępnej selekcji podań oraz rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zostaną zaproszone wybrane osoby.