LinkedIn

Prawnik w Dziale Prawa Podatkowego

Poszukujemy Absolwentów Prawa lub Aplikantów I roku interesujących się prawem podatkowym i planujących swój dalszy rozwój zawodowy w tej dziedzinie prawa.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • znajomości podstaw prawa podatkowego,
 • wykształcenia wyższego prawniczego,
 • doświadczenia zdobytego w trakcie pracy (lub stażu) w kancelarii prawnej lub organach administracji publicznej,
 • dyspozycyjności i dobrej organizacji czasu pracy,
 • skrupulatnego podejścia do powierzanych zadań,
 • chęci rozwoju w zakresie prawa podatkowego i otwartości na wyzwania.

Mile widziane są także:

 • dobra znajomość języka obcego,
 • prawo jazdy kat. B.

Twój zakres obowiązków

 • przeprowadzanie analiz prawnych z zakresu prawa podatkowego,
 • pomoc w bieżącej obsłudze Klientów Kancelarii w zakresie spraw podatkowych,
 • sporządzanie projektów opinii prawnych, wniosków o wydanie interpretacji podatkowych oraz pism w ramach postępowań podatkowych oraz postępowań sądowoadministracyjnych,
 • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych w toku prowadzonych projektów,
 • udział w spotkaniach z Klientami Kancelarii,
 • inne czynności związane ze świadczoną pomocą prawną.

Co oferujemy?:

 • pełną wyzwań pracę w Kancelarii z ponad 30-letnią historią,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego, w tym udział w licznych szkoleniach i konferencjach oraz możliwość publikacji w prasie branżowej i codziennej,
 • możliwość równoległego rozwoju zawodowego i naukowego,
 • codzienną współpracę z doświadczonymi prawnikami,
 • szansę na dalszą specjalizację w określonych obszarach prawa podatkowego zgodnych z zainteresowaniami danego prawnika oraz wizją rozwoju Kancelarii,
 • możliwość realizacji indywidualnych projektów z pomocą doświadczonych prawników,
 • jasne warunki współpracy.

Wybór kandydatów odbędzie się na podstawie analizy podań oraz rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zostaną zaproszone wybrane osoby (Kancelaria zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia).

Dział: Prawnik w Dziale Prawa Podatkowego
Języki: Angielski
Numer referencyjny: PP/24/3
Termin składania aplikacji: 30-06-2024

Aplikuj przez

Formularz

  Dodaj CV:
  Dodaj list motywacyjny:

  Kandydatów prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. w celu rekrutacji, ze wskazaniem numeru referencyjnego bezpośrednio na adres e-mail: ziemski@ziemski.com.pl lub korzystając z formularza zgłoszenia powyżej.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu, ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, e-mail: ziemski@ziemski.com.pl (dalej: Spółka). Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów powiązanych ze Spółką. Dane osobowe będą przechowywane w czasie od chwili udzielenia zgody do momentu jej wycofania albo usunięcia danych przez Spółkę po upływie 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji.

  Wybór kandydatów odbędzie się na podstawie wstępnej selekcji podań oraz rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zostaną zaproszone wybrane osoby.