LinkedIn

Jubileusz 20-lecia Kancelarii

Category Z życia kancelarii
Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się przedstawiciele władz gmin i powiatów, organizacji samorządowych, instytucji państwowych, członkowie korpusu konsularnego, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz świata biznesu.Od 20 lat towarzyszą nam emocje nowych dokonań i niecodziennych wyzwań. Zbudowana na solidnych więziach partnerstwa i lojalnej przyjaźni kancelaria stała się dla nas możliwością pomocy, porady, wsparcia dla innych.Na jubileuszowym spotkaniu Prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski dziękował przede wszystkim swoim współpracownikom za wsparcie wiedzą i doświadczeniem oraz klientom za zaufanie jakim obdarzają kancelarię.Po części oficjalnej uroczystości licznie zgromadzeni goście i pracownicy firmy mogli wznieść toast oraz uczestniczyć w bankiecie zorganizowanym w foyer teatru.Cała impreza zakończyła się późnym wieczorem.
Zobacz także: