LinkedIn

„Jak prawnik może pomóc w zdobyciu (i utrzymaniu) pozwolenia na budowę?”

Category News

27 stycznia 2014 r. Sali Konferencyjnej WOIA RP w Poznaniu odbędzie się szkolenie pt. „Jak prawnik może pomóc w zdobyciu (i utrzymaniu) pozwolenia na budowę?”, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski oraz mec. Agata Legat.

Organizatorem szkolenia jest Platforma szkoleniowa Izby Architektów RP.

Szkolenie poświęcone będzie tematyce związanej z różnymi aspektami postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia na budowę i prowadzenia robót budowlanych. Przedstawione zostaną naruszenia procedury administracyjnej, które mogą skutkować wadliwością, a nawet nieważnością pozwolenia na budowę.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej działań architekta w procesie postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę, jako pełnomocnika Inwestora, a także zapoznanie się ze skutkami prawomocności, ważności, uchylenia, unieważnienia itp. decyzji administracyjnych.

Zobacz także: