LinkedIn

Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznym

Category Publikacje

Monografia pt.: Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznymktórej jednym z redaktorów naukowych jest Prof. Krystian Ziemski, jest publikacją „pokonferencyjną” i stanowi zbiór tematyczny powiązanych opracowań, przedmiotem których są najważniejsze zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa energetycznego. Jej autorzy, poruszając wybrane zagadnienia, uwzględniają sytuację powstałą w wyniku nowelizacji Ustawy Prawo energetyczne, dokonanej w lipcu 2013 roku.

Jednocześnie w monografii został opublikowany artykuł prof. Krystiana M. Ziemskiego pt. „Próba oceny Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. nowelizującej ustawę Prawo energetyczne”, który stanowi niejako wprowadzenie w problematykę. 

 

 

Zobacz także: