LinkedIn

III Seminarium Studencko-Doktoranckie „Związki prawa administracyjnego z innymi gałęziami prawa”

Category News

Dnia 27 kwietnia 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się III Seminarium Studencko-Doktoranckie "Związki prawa administracyjnego z innymi gałęziami prawa".

Celem Seminarium było zwrócenie uwagi na wielki i niezwykle doniosły praktycznie temat związków między gałęziami prawa (zwłaszcza prawa
administracyjnego) i zbadanie problemów wyłaniających się na tle ich stosowania.

Prelegentami podczas spotkania byli m.in. prawnicy Działu Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii: Anna Kudra oraz Mateusz Karciarz,
którzy przedstawili temat pt. "Opłata przystankowa – danina publicznoprawna czy należność prywatnoprawna" oraz Tymoteusz Mądry i Michał Jagodziński, którzy przedstawili temat pt. "Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – pomiędzy aspektem administracyjnym a prawnokarnym".

Zobacz także: