LinkedIn

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast – Rewitalizacja w polityce miejskiej

Category News

W dniach 4-6 czerwca 2014 r. w Krakowie odbył się III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast - Rewitalizacja w polityce miejskiej. Kongres zorganizowany został przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polską Akademię Nauk, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Związek Miast Polskich.

Głównym celem Kongresu było stworzenie platformy spotkania dla szerokiego grona osób reprezentujących nie tylko świat nauki, ale również przedstawicieli miast, którzy mają bezpośrednią styczność z projektami rewitalizacyjnymi oraz przedstawicieli świata polityki, którzy zaprezentują główne kierunki polityki miejskiej, w tym rewitalizacyjnej, na wszystkich poziomach zarządzania (regionalnym czy krajowym).

Jednym z zaproszonych przez Organizatorów Kongresu ekspertów był Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski.

Drugiego dnia Kongresu prof. K. Ziemski uczestniczył w sesji plenarnej "Dylematy ustawy o rewitalizacji", której moderatorem był Pan Andrzej Porawski - Dyrektor Biura Związku Miast Polskich. Wystąpienie Profesora Ziemskiego dotyczyło odpowiedzi na pytanie "Czy rewitalizacja powinna być celem publicznym z punktu widzenia ustawy o gospodarce nieruchomościami".

Pozostałe referaty podczas tej sesji wygłosili prof. M. Stec z Uniwersytetu Jagielońskiego oraz pan Rajmund Ryś z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zobacz także: