LinkedIn

II Ogólnopolska konferencja „PSZOK – punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nowy obowiązek gmin”

Category News

W dniach 23-24 kwietnia 2013 roku odbyła się w Poznaniu II Ogólnopolska konferencja „PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - nowy obowiązek gmin”. Organizatorem konferencji była firma Ekorum. Konferencja była połączona z wyjazdem technicznym do Brandenburgii, gdzie uczestnicy zapoznali się z rozwiązaniami zastosowanymi w tamtejszym punktach zbiórki odpadów.

Stworzenie punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) to nowy obowiązek, jaki nakłada na gminy w Polsce ustawa śmieciowa. Realizacja tego obowiązku wciąż budzi niejasności. Stąd też potrzeba konsultacji i wymiany doświadczeń osób wdrożonych w nowe przepisy prawne.

Podczas konferencji dr Jędrzej Bujny - radca prawny w Dziale Prawa Administracyjnego wygłosił wykład pt. „Budowy i funkcjonowania PSZOK w ramach porozumienia międzygminnego”.

Konferencja stanowi kolejną okazję wymiany doświadczeń, w której prawnicy naszej Kancelarii mogli podzielić się zgromadzoną wiedzą i doświadczeniem związanym z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Zobacz także: