LinkedIn

I FORUM GMIN POWIATU POZNAŃSKIEGO

Category News

Lider Działu Prawa Administracyjnego Maciej Kiełbus uczestniczył w I FORUM GMIN POWIATU POZNAŃSKIEGO, które odbyło się w dniu 24 maja 2013 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie zorganizowało Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego.

Wśród licznych zaproszonych gości znaleźli się m.in.  Mieczysław Ferenc - członek zarządu Powiatu Poznańskiego; Grzegorz Wojtera - Wójt Gminy Suchy Las, Przewodniczący Zgromadzenie Związku Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej; Marian Walny - zastępca Burmistrza Lubonia; Tadeusz Zimny - zastępca Wójta Gminy Dopiewo; Wiesław Rygielski - Zastępca Dyrektora Biura Związku Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej; Bogusław Baraniak - Dyrektor Biura Związku Międzygminnego "SELEKT".

Tematem spotkania była nowa ustawa „śmieciowa” i związane z nią zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Maciej uczestniczył w panelu poświęconym dyskusji dotyczącej podatku śmieciowego jako daniny publicznej – problem czy nowa jakość w zakresie zarządzania gminą.

Szersze informacje o przebiegu spotkania dostępne są na stronie:

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/904266,rewolucja-smieciowa-gminy-maja-wybor-miedzy-dzuma-a-cholera,2,id,t,sa.html

Zobacz także: