LinkedIn

Historia nie może decydować o przyszłości gmin. Artykuł Macieja Kiełbusa

Category Publikacje

Co roku w połowie lipca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) publikuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy. Przez wiele ostatnich lat tego typu projekty wzbudzały ogromne emocje społeczne związane z kontrowersyjnymi zmianami granic poszczególnych gmin. Gwoli przykładu przywołać można chociażby kolejne poszerzenia miasta Rzeszowa, zmianę granic pomiędzy Opolem a Dobrzeniem Wielkim, poszerzenie gminy Bełchatów kosztem gminy Kleszczów czy powiększenie miasta Słupsk kosztem gminy wiejskiej Słupsk. Zmiany dokonywane w tym zakresie istotnie rzutowały na sytuację mieszkańców terytoriów objętych zmianami granic bądź na sytuację finansową gmin objętych procedurą graniczną (np. znaczące zmniejszenie dochodów gminy Dobrzeń Wielki).

Maciej Kiełbus w artykule „Historia nie może decydować o przyszłości gmin” w Dzienniku Gazecie Prawnej dokonał analizy przyznawania miejscowościom statusu miasta oraz kryteriów, które o tym decydują. Niewątpliwą inspiracją do podjęcia tematu stał się przypadek Kobylnicy, której w lipcu tego roku Rada Ministrów tego statusu odmówiła.

Maciej Kiełbus
Maciej Kiełbus
Partner Zarządzający | prawnik
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 601 832 287
Profil na LinkedIn: LinkedIn
Zobacz także: