LinkedIn

Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów w Toruniu

Category News

 

      W dniach 9-11 września 2015 r. w Toruniu odbyło się Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów, które realizowane było przez Stowarzyszenie WOKISS.

W pierwszym dniu prelekcję na temat „Skarg - wniosków – petycji w działalności jednostek samorządu terytorialnego” wygłosił Maciej Kiełbus - Partner, Lider Działu Prawa Administracyjnego, redaktor naczelny czasopisma internetowego PrawoDlaSamorządu.pl.

Drugi dzień Forum poświęcony był zajęciom w grupach roboczych sekretarzy gmin i powiatów, a w ostatnim dniu uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji dr. hab. Rafała Szczepaniaka - radcy prawnego, specjalisty z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego na temat „Dokumentów elektronicznych na gruncie procedury administracyjnej – uwarunkowań prawnych”.

Forum adresowane było do przedstawicieli gmin i powiatów z całej Polski.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął m.in. portal PrawoDlaSamorządu.pl.

Zobacz także: