LinkedIn

Forum Czystej Energii podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO

Category News

W dniach 14-16 października 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się najbardziej prestiżowe targi Forum Czystej Energii podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO poświęcone m.in. odnawialnym źródłom energii, ekologii, ochronie środowiska oraz gospodarce komunalnej.

W panelu dot. sesji specjalnej pt.: „Gaz z łupków a ochrona środowiska – aspekty społeczno-ekonomiczne” w roli prelegenta wystąpił dr Jędrzej Bujny – Partner, radca prawny w Dziale Prawa Administracyjnego i Handlowego, który omówił temat pt.: Umocowanie poszukiwań i wydobycia gazu z łupków w polskim prawodawstwie oraz Dominik Goślicki – radca prawny w Dziale Prawa Podatkowego w naszej Kancelarii, który przedstawił referat pt.: Rozwiązania podatkowe poszukiwań i wydobycia gazu z łupków w Polsce.

W panelu wzięło udział szereg wybitnych znawców problematyki wydobycia gazu z łupków w Polsce i dialogu społecznego związanego z tym zagadnieniem (m.in. pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej, prof. Jan Hupka, dr inż Andrzej Tonderski).

Owocem sesji mają być publikacje na łamach miesięcznika Czysta Energia.

Zobacz także: